De ce anume în Moldova e un climat favorabil pentru proiecte de investiții

Moldova e una dintre țările cu o  economie în curs de dezvoltare. Economia ei a suferit multe transformări. Cel mai puternic declin ține de anii ’90. În această perioadă volumul investițiilor străine a scăzut aproape de două ori.

Începând cu 2000, economia Moldovei a început să se întărească, dar PIB-ul  mai era încă pe ultimele poziții în clasamentul Europei.

Criza internațională din 2009 și crizele ulterioare din 2012 și 2015 au afectat piața financiară a țării, situație care s-a răsfrâns la general negativ asupra Moldovei.

Toate aceste pricini au devenit un motiv de a determina autoritățile și antreprenorii RM să lucreze din greu pentru a îmbunătăți sectorul financiar.

Rezultatele muncii depuse pentru stabilizarea economiei

Astăzi putem vorbi despre tendințele favorabile și stabile în consolidarea economiei:

 1. Crearea unui cadru legal pentru protecția investițiilor. Legile adoptate protejează libertatea activității investiționale, nediscriminarea investitorilor, transparența tranzacțiilor, garantează respectarea drepturilor investitorilor și compensarea pierderilor.
 2. Dezvoltarea în Republica a tendințelor vest-europene de investiții în bunuri imobiliare, în hârtii de valoare, proiecte de afaceri.
 3. Implicare activă a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).

Comisia Națională a Pieței Financiare este o autoritate publică autonomă, care reglementează şi autorizează activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de către ei. În acest scop, Comisia Naţională este învestită cu putere de decizie, de dispensă, de interdicţie, de intervenţie, de control şi de sancţionare disciplinară şi administrativă, în limitele stabilite de legislaţie.

CNPF acționează în baza legislației și poate interveni în procesele de asigurare și de creditare nebancară.

Comisia Naţională are drept obiective de bază asigurarea stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice şi manipulării pe piaţa financiară nebancară, protejarea drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară. Depozitele de investiții în bussinesul Moldovei au devenit mai protejate. Acest lucru atrage investitorii și convine intereselor lor.

Grație acestui fapt, fondurile de investiții au câștigat oportunitatea de a acționa, de a invita investitori străini și de a dezvolta economia țării.

Comerțul internațional în Republica Moldova

Moldova are o poziție strategică avantajoasă pentru comerțul internațional. Țara este situată la răscruce de drumuri comerciale, ceea ce facilitează importul, exportul și face livrarea mărfurilor cât mai rapid posibilă. Toate acestea au un efect pozitiv asupra afacerilor.

În 2020 Moldova a extins semnificativ exportul de mărfuri în diferite direcții:

 • 28% în România;
 • 9,07% în Germania;
 • 8,72% în Rusia;
 • 8,59% în Italia;
 • 6,9% în Turcia.

Cota rămasă a exporturilor se referă la Polonia, Republica Cehă, Ucraina, Belarus, Elveția. Exporturile în 2020 s-au ridicat la 2,48 miliarde de dolari.

Relațiile comerciale ocupă un loc special în economia țării. Pentru această perioadă, Republica a încheiat 43 de acorduri de liber schimb: cu țările CSI, UE, GUAM, CEFTA etc.

O condiție favorabilă de dezvoltare a comerțului este ieșirea la mare. Portul Giurgiulești, care este la sudul țării, facilitează transportul maritim și este utilizat foarte bine pentru efectuarea livrărilor  și expedierea produselor și materiilor prime.

Care sunt direcțiile profitabile pentru investiții în Moldova

Ca urmare a măsurilor post-criză, activitatea de afaceri și financiară s-a intensificat în Moldova. Se observă extinderea platformelor de inovare.

Conform celor mai recente date în Moldova există:

 • 8 parcuri industriale;
 • 7 zone economice libere;
 • 16 platforme industriale multifuncționale.

Se dezvoltă toate zonele – producția, comerțul exterior, activitățile de transport și sectorul agricol.

Agricultura ocupă un loc separatl, întrucât Republica are sol fertil și acest lucru face posibilă investiția în proiecte cu accentul pe mediu: agricultură organică și produse agricole – cereale, legume, struguri, semințe oleaginoase și fructe. De asemenea, în Moldova e bine dezvoltat exportul de plante medicinale și a plantelor pentru nevoi tehnice – paie, furaje, nutrețuri.

Pentru investiții pot fi selectate și alte ramuri:

 1. Una dintre cele mai promițătoare ramuri din Moldova. De pe vremea Uniunii Sovietice, în țara noastră au fost produse echipamentele electronice și Moldova ocupa stabil locul al treilea în fabricarea lor în URSS. Acum, în domeniul electronicii există o expansiune activă, sunt create noi locuri de muncă și s-a stabilit exportul de produse. Toate acestea caracterizează ramura ca o afacere bună pentru investiții.
 2. În 2018 distribuția utilizării surselor primare de energie a avut următoarea structură: gaze naturale 29,5%, produse petroliere 32,5%, biocombustibili și deșeuri 25,5%, electricitate 9,9%, cărbune 2,6%.

În prezent acest domeniu de activitate se orientează din ce în ce mai mult spre sursele de energie regenerabilă. Republica acordă o atenție specială surselor regenerabile de energie, cum ar fi: energia eoliană, hidroenergia, biogazul și energia solară fotovoltaică. Această concentrare asupra formelor date de energie servește scopului de a reduce impactul negativ asupra mediului și de a îmbunătăți ecosistemul țării și, în același timp, este promițătoare și inovatoare pentru investițiile financiare.

 1. Inginerie mecanică și industria auto. În această sferă se poate observa o anumită prosperitate – produsele de această categorie reprezintă 19,2% din exporturi. Mașini electrice, echipamente pentru procesele de reproducere a sunetului, diverse echipamente și piese de schimb sunt produse în Moldova.
 2. Industria ușoară. Această ramură la fel ocupă un loc important în economia Moldovei. În 2009 exportul de bunuri ale industriei ușoare a ajuns la 20%. Astăzi în Moldova sunt specializați în producția specifică TAFL. Aceasta este o direcție tradițională, care a intrat în modernizare. Producția și fabricarea de textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole din piele și accesorii se dezvoltă activ. Toate mărfurile sunt livrate către țările europene și CSI, unde sunt înalt apreciate și solicitate.
 3. Tehnologiile informaționale și a comunicațiilor (TIC). Sfera IT este una dintre zonele cu cea mai rapidă creștere și dezvoltare. Acoperă știința și afacerile. În 2019 creșterea veniturilor din vânzările de tehnologii în acest domeniu a crescut cu 77 de milioane de dolari, iar exporturile TIC s-au ridicat la 255 milioane de dolari. Moldova ocupă locul 6 în clasamentul țărilor din lume pentru comunicații pe linie fixă. În Moldova sunt efectuate diverse cercetări, dezvoltări creative și științifice, îmbunătățiri tehnice. Toate aceste proiecte deschid calea către noi surse de finanțare.
 4. BPO și SSC. Externalizarea proceselor de afaceri joacă, de asemenea, un rol semnificativ în economia Moldovei. Este o ramură de activitate promițătoare. Investiții aduc profituri bune. Aceasta include tehnologii, analize de afaceri, externalizare financiară și legală și tehnologii de gestionare a resurselor umane. Există întreprinderi fondate de reprezentanți ai Statelor Unite, precum și de instituții moldovenești cu filiale în alte țări. E o industrie extinsă, care propune proiecte de investiții de diferite niveluri și direcții.
 5. Sferele creative. Segmentul creativ se dezvoltă activ și în republică. Această zonă include modele de muzică, arte aplicate și vizuale, decorare și design. Se observă deschiderea multor platforme creative, spații de artă, birouri, care se concentrează pe muncă, instruire și dezvoltare. În domeniul creativ în mod activ se introduc tendințe globale și se creează noi abordări.

Domeniu extins de diverse activități lărgește spațiul pentru investiții în Moldova. Investitorii pot alege direcția investiției: mai tradiționale sau moderne, crearea de noi tehnologii, economii de resurse.

Moldova are grijă de investitori și creează condiții acceptabile în ceea ce privește serviciile bancare, impozitarea, închirierea și leasingul imobiliar.

Toate legile și reglementările vizează îmbunătățirea situației economice și crearea unui mediu favorabil activităților de investiții.

Aspecte pozitive ale afacerilor moldovenești

În ultimii ani în republică crește constant numărul întreprinderilor mijlocii și mici. Acest lucru se datorează condițiilor favorabile create pentru dezvoltarea afacerii. În special:

 • prețuri accesibile pentru închirierea spațiilor;
 • costuri moderate de utilitate;
 • dezvoltarea rețelei TIC (Tehnologii informaționale și de comunicare);
 • magistrale convenabile pentru transportarea mărfurilor.

Perioada de înregistrare a unei companii în Moldova, în modul standard, durează 7 zile, iar în mod accelerat – 1 zi.

Sistemul fiscal al republicii cu un cadru moderat permite întreprinderilor să opereze legal și să dezvolte activități viguroase.

Impozitul general pe venit este de 12%, iar rata sa este redusă  până la 3% pentru anumite categorii de contribuabili.

Taxa pe valoarea adăugată este de 20%, pentru o gamă largă de bunuri și servicii este prevăzută o rată redusă până la zero.

Sarcina fiscală generală și sumele de asigurare din republică sunt mult mai loiale decât în ​​alte țări europene.

Sectorul bancar și financiar creează condiții de împrumut favorabile și accesibile.

Banca Națională a Republicii Moldova controlează capitalul și reglementează eficiența și solvabilitatea sistemului financiar.

Împrumuturile pentru afaceri au condiții flexibile și o rată de împrumut atractivă – de la 13 la 17% pe an.

Toate aceste caracteristici fac posibilă implementarea proiectelor de afaceri cu rezultate de succes, ceea ce deschide oportunități largi de investiții.

Antreprenorii Moldovei

Dacă intenționați să începeți o activitate de investiții în Moldova, veți avea sprijin din partea liderilor de afaceri din Moldova și vă veți asigura de fiabilitatea unei astfel de interacțiuni.

Sub conducerea lor:

 • se consolidează un personal format din angajați cu înaltă calificare;
 • sistemul de instruire a angajaților este implementat și abilitățile profesionale sunt îmbunătățite în mod regulat;
 • activează un personal multilingv – specialiștii companiei vorbesc limbi precum română, rusă, engleză și altele;
 • sunt dezvoltate și introduse noi tehnologii;
 • sunt create produse inovatoare.

Întreprinzătorii din Moldova, la rândul lor, preferă tot mai mult finanțarea proiectelor prin investiții.

Acest lucru se datorează următoarelor motive obiective:

 • nu există momente birocratice obositoare cu procesarea împrumutului;
 • puteți negocia condiții acceptabile și nu nimeriți în parametrii stabili ai pachetului de împrumut;
 • în persoana investitorului puteți găsi un partener pentru cooperare pe termen lung.

După cum puteți vedea, există cele mai efective condiții pentru investiții și volumul operațiilor economice în Moldova.

În Moldova se deschid în mod regulat proiecte, care au nevoie de sprijin financiar pentru funcționarea sau modernizarea lor. Și dacă doriți să deveniți partener într-un proiect serios și modern, cu ambiții și potențial sporit, Fondul nostru Național de investiții vă va ajuta să găsiți o întreprindere conform parametrilor Dvs.

Fondul nostru este o platformă de încredere, care combină investitori și proiecte promițătoare de afaceri.

Suntem pentru securitatea finanțărilor, protejăm investițiile și alegem cele mai bune strategii cu un grad ridicat de implementare cu succes.

Contactați-ne, dacă doriți să deveniți investitor în Republica Moldova, și vom face tot posibilul pentru ca experiența Dvs. de cooperare să fie un început bun  pentru Dvs., pentru proiecte noi și pentru țară în ansamblu.

Читайте также