Scopurile și obiectivele

Vezi și:
Despre Noi
Misiunea si viziunea
Principii de funcționar

Scopul principal este de a uni interesele investitorilor și a potențialilor utilizatori ai investițiilor într-un spațiu sigur din punctul de vedere al standardelor legale și financiare.
Colaborăm pe baza standardelor internaționale pentru investiții directe și ne străduim să dezvoltăm comunitatea de afaceri și climatul investițional din țară pe baza principiilor onestității și transparenței.

Printre sarcinile prioritare sunt atât promovarea și protecția investițiilor și investitorilor, sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii din Moldova, cât și extinderea activă a fluxului de investitori străini și atragerea celor mai avansate tehnologii și personal bine instruit către țara noastră.

Fondul Național pentru Protecția și Promovarea Investițiilor e abordat de către:

 • potențiali investitori (persoane fizice, companii, fonduri de investiții specializate cu investiții directe) interesați de o cifră de afaceri profitabilă de capital gratuit;
 • antreprenori care au nevoie de investiții pentru a implementa proiecte.

Serviciile noastre vă convin, dacă aveți nevoie de:

 • Sprijin investițional pentru un proiect de afaceri nou sau existent;
 • Intrare pe o piață nouă;
 • Implementarea sarcinilor de marketing;
 • Modelarea financiară și planificarea activităților de investiții;
 • Asistență juridică și sprijin în materie de investiții;
 • Elaborarea și promovarea inițiativelor legislative, legate de dezvoltarea afacerilor și a investițiilor.

Înainte de a alege o strategie de dezvoltare a afacerii sau de a investi într-un anumit sector, se recomandă analizarea oportunităților de piață și a proiectelor, stabilirea gradului de riscuri.

În acest scop, oferim o gamă largă de servicii atât pentru investitori, cât și pentru proiecte de afaceri.

Specialiștii Fondului efectuează calculele necesare, astfel încât să puteți iniția o afacere profitabilă sigură.

Structura organizatorică a Fondului și domeniile de responsabilitate

Fondul Național pentru Protecția și Promovarea Investițiilor funcționează pe o bază solidă. Include investiții, grupuri strategice și de operare.

Organele de conducere și grupurile responsabile creează un modul armonios, în care fiecare își îndeplinește sarcinile și controlează munca altor participanți.

Această abordare asigură onestitatea în procesele financiare.

Structura Fondului:

 1. Fondatorii. Organul suprem de conducere al Fondului, care adoptă principalele decizii strategice: domeniile de activitate, regulile, principiile, procedurile. Fondatorii aprobă proiectele de investiții.
 2. Consiliul administrativ. Se raportează organului executiv. Consiliul este format din trei membri, aleși de către fondatori pentru o perioadă de 5 ani. Responsabilitățile consiliului: negocierea, aprobarea bugetelor, întocmirea rapoartelor și îndeplinirea sarcinilor privind proiectele de investiții. Membrii consiliului aprobă strategii, efectuează consultări și analizează rapoartele președintelui. Deciziile se adoptă prin vot.
 3. Președintele. Este persoana responsabilă pentru crearea de grupuri de experți operaționali și studierea problemelor legate de investiții specifice și proiecte de afaceri.
 4. Cenzorul. Este specialist independent în monitorizarea activității Fondului. Verifică conformitatea deciziilor luate de către Fond în raport cu legislația Republicii Moldova și Statutul Fondului, precum și legalitatea utilizării fondurilor. Cenzorul efectuează controlul cel puțin o dată pe an. În baza rezultatelor controlului, întocmește și prezintă raportul fondatorilor Fondului. Cenzorul este ales la adunarea generală a fondatorilor pentru un mandat de 5 ani.
 5. Grupurile de experți operaționali. Ele sunt formate din numărul specialiștilor cooptați pentru analiza și evaluarea proiectelor. Experții studiază în detaliu atât potențialii investitori, cât și direcțiile de investiții. Echipa își asumă responsabilitatea pentru fiecare operațiune, care asigură o afacere de investiții profesională și sigură.
  Rezultatele financiare ale clienților noștri sunt cel mai bun indicator al activității Fondului Național pentru Protecția și Promovarea Investițiilor.

Trimiteți un mesaj

[]
1 Step 1
Numeyour full name
Prenumeyour full name
Nr. de telefonyour full name
Textul mesajuluimore details
0 / 800
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder